การฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 4 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภานในภาค 1 ส่วนแยก1 / กองกำลังบูรพา โดยชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่ 1101 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก อ.คลองหาด จ.สระแก้ว รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://bit.ly/2HIeuTv

ติดต่อเรา