ด่วน!! แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ยังไม่ตอบแบบรายงาน ให้ตอบแบบผลการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ยังไม่ตอบแบบรายงาน ให้ตอบแบบผลการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562)

https://goo.gl/forms/zg4P2xNqWa5wNPJq2

ติดต่อเรา