เข้าค่ายลูกเสือ -เนตรนารี

โรงเรียนบ้านท่าแยก จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายหนองบอนร่วมกับกลุ่มเครือข่ายปางสีดา วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านท่ากระบาก

ติดต่อเรา