วิทยากรอบรม สพป.ระยอง เขต 2

วันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ท่าน ผอ.เนาวะรัตน์ ถาวร พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมครู โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป.ระยอง เขต 2

ติดต่อเรา