การรายงานผลการดำเนินการฯ โดยการกรอกข้อมูลในแบบการติดตามประเมินผลการดำเนินการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร (แบบ ส.ส.1/1)

ด้วย ศธจ.สระแก้ว จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร (แบบ ส.ส.1/1) โดยให้โรงเรียนในสังกัดรายงานผล โดยจัดส่งแบบรายงานให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วโดยตรง ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562

ติดต่อเรา