ขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนที่มีความประสงค์จะขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงประจำปีการศึกษา 2557

ให้แจ้งความประสงค์เพื่อขอรับการประเมิน ภายในวันที่  15 กรกฎาคม  2557  (รับเพียง 20  โรงเรียนเท่านั้น)

แจ้งโดยตรงที่หมายเลข  0811559527  ศน.สุติมา  คำแฝง  รายละเอียดอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ติดต่อเรา