สภากาแฟ จังหวัดสระแก้ว

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมพบปะ “สภากาแฟ” จังหวัดสระแก้ว โดยมีเจ้าภาพจัดกิจกรรม ได้แก่ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา