การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562  โดยเปิดรับสมัครกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมการประกวดฯ ทุกสังกัด

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ทราบ กองลูกเสือโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ ให้ส่งแบบตอบรับมายัง สพป.สระแก้ว เขต 1 ทางเมล์  [email protected]  โดยเปิดรับสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 ได้ที่ SK1 Cloud ระบบคลาวด์กลาง สพป.สระแก้ว เขต 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ติดต่อเรา