ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ รร.บ้านคลองสิบสาม

รร.บ้านคลองสิบสาม จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2562

ติดต่อเรา