ลูกเสือเครือข่ายสองขุนเขา ปี 2562 รร.บ้านคลองสิบสาม

รร.บ้านคลองสิบสาม ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสองขุนเขา นำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2562

ติดต่อ สพป.สก.1