การประชุมชี้แจงแนวทางในการพิจารณาเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางในการพิจารณาเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา