ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประมูลครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ประกาศโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประมูลครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ บริษัทซายน์ ซิตี้ จำกัด
ราคา 94,990 บาท

2557-07-09 08-50-40_0001

ติดต่อ สพป.สก.1