พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 จัดพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ที่ทาง สพฐ.ได้มีนโยบายสนับสนุนโดย ดำเนินการคัดเลือกจากระบบคัดกรอกข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน โดยมี นายกล่ำ หาโกสีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 เป็นประธานในพิธีมอบทุนฯ ดังกล่าวให้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน จบการศึกษาภาคบังคับและมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป วันที่ 11 มีนาคม 2562

ติดต่อเรา