โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

นักเรียนจาก 5 โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาตำบลท่าเกษม

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารและคณะครู
นายสิทธิชัย ประทีปแก้วเป็นประธานในการเปิดโครงการ
อบรมและปฏิบัติ

กิจกรรมตอบแทนคุณมารดา

การเดินจงกรม และการกำหนดจิต
ติดต่อเรา