ยุวบัณฑิต 61

นายกล่ำ หาโกสีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตราพที่ 179 เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรในกิจกรรมก้าวแรกแห่งความสำเร็จ “ยุวบัณฑิต”ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะเรียนในระดับชั้นสูงต่อไป ซึ่งในกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองเป็นอย่างดี วันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ติดต่อเรา