การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)

วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.20 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV) ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา