เปิดซองประมูลอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
เปิดซองประมูลอุปกณ์วิทยาศาสตร์
วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
SCI1 SCI2 SCI3 SCI4 SCI5 SCI6 SCI7 SCI8 SCI9 SCI10 SCI11 SCI12 SCI13 SCI14

ติดต่อ สพป.สก.1