รณรงค์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ได้นำตัวแทนระดับชั้น ป.4 – 6 เดินรณรงค์เชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนในชุมชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้ เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชุมชนวังน้ำเย็น

ติดต่อเรา