การกรอกข้อมูลโรงเรียนดีประจำตำบลตามองค์ประกอบด้านนโยบาย

แจ้งโรงเรียนดีประจำตำบล ที่มีรายชื่อกรอกข้อมูล รายละเอียดตามตารางทีแนบมา ส่งท่าง E-Mail :
[email protected] ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สอบถามได้ที่เบอร์ 0898303085
1. โรงเรียนบ้านพระเพลิง 2.บ้านคลองผักขม 3. บ้านทุ่งพระ 4.บ้านทุ่งหินโคน 5. บ้านเขามะกา 6. บ้านคลองธรรมชาติ

7. อนุบาลเขาฉกรรจ์    8. วัดพวงนิมิต 9. ชุมชนบ้านตาหลังใน 10. บ้านวังบูรพา   11. อนุบาลวังสมบูรณ์ 12. บ้านเขาแหลม

13. บ้านไพรจิตรวิทยา 14. บ้านคลองหาด  15. บ้านเขาตาง้อก    School Dtambon