พิธีเปิดการอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 7-8-9

วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติธรรมนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 7-8-9 ณ วัดเขาลาน อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา