แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อรับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2561

โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มารับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2561 ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  1. โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
  2. โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา
  3. โรงเรียนบ้านหินกอง
  4. โรงเรียนบ้านวังรี
  5. โรงเรียนบ้านพระเพลิง
  6. โรงเรียนบ้านซับถาวร
  7. โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย
  8. โรงเรียนบ้านคลองนางาม

ติดต่อเรา