ป.4-6 ทัศนศึกษา

นางดารุณี กำจัดภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 และคณะครูนำนักเรียนชั้น ป.4-6 ทัศนศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์ส สด๊กก๊อกธม และสวนน้ำดรีมเมอร์ วอเตอร์พาร์ค เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง และเพื่อให้นักเรียนรู้จักซึ่งกันและกัน ได้มีประสบการณ์ด้านสังคมอีกด้วย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ติดต่อเรา