ร่วมรณรงค์หยุดหยั้งไข้เลือดออก

โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ร่วมเดินรณรงค์ ชาววังน้ำเย็น รวมพลังหยุดหยั้งไข้เลือดออก เพื่อให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น การเก็บภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้ยุงลายอาศัยอยู่ เพื่อให้ห่างไกลจากไข้เลือดออก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชุมขนอำเภอวังน้ำเย็น

ติดต่อ สพป.สก.1