การประชุมชี้แจงการดำเนินงานยกระดับคุณภาพโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ได้เอื้อฟื้อสถานที่ การประชุมชี้แจง การดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพื่อสร้างพลเมืองดีสู่สังคม โรงเรียนในสังกัดอำเภอวังน้ำเย็น โดยคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ติดต่อเรา