การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

นายกล่ำ หาโกสีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินการของโรงเรียน พร้อมทั้งตัวแทนศิษย์เก่าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับวันคืนสู่เหย้า การรับย้ายครู ฯลฯ เพื่อจะได้นำไปพัฒนาโรงเรียน และเพื่อให้นักเรียนมีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นไป วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุาวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179ติดต่อ สพป.สก.1