การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญส่งวงดนตรีลูกทุ่งประกวด ในกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในมิติศาสนาและวัฒนธรรม สมัครภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม 2562 ประกวดวันที่ 27 มีนาคม 2562 สนใจติดต่อ นางสาววรรณี สายรัตน์ 09 7123 1722 นางสาวสุดธิดา ใจฉลาด 08 0080 1633 หรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว 0 3742 5029

ติดต่อเรา