พิธีเปิดงานกีฬานักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอวังน้ำเย็น

วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดงานกีฬานักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอวังน้ำเย็น ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา