แจ้งโอนเงิน

แจ้งโอนเงิน ตามที่โรงเรียนได้ส่งสัญญายืมเงินมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ได้โอนเงินเข้าบัญชีวันที่  7  กรกฎาคม  2557  ตามเอกสารแนบท้าย    6

 

ติดต่อเรา