เปิดบ้านวิชาการ@บ้านทุ่งพระ

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ@บ้านทุ่งพระ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่านเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัย ประทีปแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม สมาชิกฯ และนายวันดี วงษ์พล ประธานนายกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม ร่วมในพิธี เพื่อเป็นการแสดงผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและผลงานของนักเรียน ออกสู่ชุมชน

ติดต่อเรา