เปิดงานกีฬา-กรีฑา นักเรียนในกลุ่มเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์

วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดงานกีฬา-กรีฑา นักเรียนในกลุ่มเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์ ณ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา