กีฬาภายใน 2562

ด้วยโรงเรียนบ้านซับมะนาว นำโดยผู้อำนวยการ นายเสกสรรค์ สำเภาพันธ์ และคณะครูโรงเรียนบ้านซับมะนาว จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านซับมะนาว โดยมี นายอำไพ คำพุฒิ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันครั้งนี้

ภาพ

ติดต่อเรา