การศึกษาดูงานการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล DLTV/DLIT และ SK1 Cloud Computing ปีงบประมาณ 2562

วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล DLTV/DLIT และ SK1 Cloud Computing ปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา