การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามแนวทางการจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ คลิกที่นี่

ติดต่อเรา