การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นป.1 ณ อาคาร3 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562