ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งสีเสียดเข้าร่วมแข่งขัน สวดมนต์หมู่ ณ วัดหนองกะพ้อ

ติดต่อเรา