การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ประจำปีการศึกษา 2562
การแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภทกีฬาและกองเชียร์แต่ละคณะสี
พิธีมอบถ้วยรางวัลแต่ละประเภทกีฬา
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายสีภายในโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อเรา