ศึกษาดูงานนวัตกรรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ต้อนรับคณะครู โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ จ.ปราจีนบุรี (เช้า) และ นักศึกษาปริญญาโท คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว. (บ่าย) ศึกษาดูงานนวัตกรรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ศึกษา ดูงาน 8 กุมภาพันธ์ 2562

ติดต่อ สพป.สก.1