รางวัลลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 สังกัด สพป.สระแก้ว เขต1 ได้รับรางวัลระดับประเทศ รางวัล EGAT Green Learning Awards 2018 โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน) ระดับประถมศึกษา โดยมี นางดารุณี กำจัดภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 และคณะครู เข้าร่วมรับรางวัล ในครั้งนี้ ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 9 มกราคม 2562 จังหวัด นนทบุรี

ติดต่อเรา