ถังขยะแปลงร่าง

นางประนอม ถาวรสิน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ผู้รับผิดชอบโครงการประชาธิปไตยโรงเรียน ได้คิดสร้างสรรค์ ผลงาน “ถังขยะแปลงร่าง” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการตาวิเศษ จุดเน้นที่ 4 สำนึกรักษ์ความสะอาด เพื่อส่งเสริมการทิ้งขยะให้ถูกต้องตามประเภทของถังขยะ รวมทั้งให้รักษาความสะอาด ความเรียบร้อย และสวยงาม วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ติดต่อเรา