กิจกรรมการออม

โรงเรียนธนาคารอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 นำโดย นางกมลศิริ ชมเชย ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรักการออม มีการแข่งขันตอบปัญหา สถิติการออมเงินเป็นประจำ และมอบรางวัล เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักการประหยัดอดออม การอยู่อย่างพอเพียง รวมถึงการใช้เงินอย่างคุ้มค่า วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ติดต่อเรา