ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ชั่วคราว ณ ร.ร.บ้านท่าตาสี

นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี คณะครู จัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพและประชาสัมพันธ์ โดย นางสาวพรภิมล กำลังทวี

ติดต่อ สพป.สก.1