งานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ รร.บ้านคลองสิบสาม

รร.บ้านคลองสิบสาม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงในงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6-8 ก.พ.2562

ติดต่อ สพป.สก.1