การประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบาย “๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา