ลดเผา เบาปัญหาฝุ่น PM 2.5


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ทหาร ผู้นำชุมชน เกษตรกร ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญร่วมกันเดินรณรงค์ ” เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผา” เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศหรือ PM 2.5

ติดต่อเรา