พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาการเปรียญวัดสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา