ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน

แจ้งเลื่อนการประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นป.1 เดิม วันที่ 6 ก.พ. 62 ตามหนังสือ ว 247 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เลื่อนเป็น วันที่ 7 ก.พ. 62 เวลา 08.30-12.00 น. ห้องประชุมรวมใจภักดิ์

ติดต่อเรา