อ่านคล่อง เขียนคล่อง ณ ห้องประชุม วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2557

ผอ.และคณะครูร่วมกิจกรรมอ่านคล่อง  เขียนคล่อง

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2557

IMG_6860IMG_6852IMG_6857IMG_6855IMG_6858IMG_6854

Message us