วิทยากรอบรม ครู ตชด.

169 ครั้งที่เปิดอ่าน

27 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก นางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร คณะครู และนักเรียน เป็นวิทยากรอบรมครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ศูนย์สระแก้ว