ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ใน อ.วังสมบูรณ์

ให้ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ใน อ.วังสมบูรณ์ ส่ง Best Practice(โรงเรียนที่รับทำ Best Practice ตามวาระการประชุมครั้งที่แล้วในวันที่ 19 มิถุนายน 2557) ภายใน วันที่ 25 กรกฏาคม 2557 เพื่อรวบรวมจัดนิทรรศการในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 (ASEAN DAY) และตัดสินผลการประกวด ส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 และส่งเข้าประกวดในระดับเขตในลำดับต่อไป

ติดต่อ สพป.สก.1