ผอ.รร.ตรวจเยี่ยม ติว O-NET รร.บ้านคลองสิบสาม

ผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสองขุนเขา เข้าตรวจเยี่ยมการติวสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 24 มกราคม 2562

Message us